GDPR och personuppgiftslagen

Dataskyddsförordningen (GDPR) på Solhem Husbil AB

 

Solhem Husbil AB är en modern verksamhet – det inkluderar även databehandling av persondata. I enligheten med den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera alla kunder och leverantörer om hur vi använder och bearbetar personuppgifter.

 

1. Solhem Husbil AB och McRent Stockholm AB samlar kunddata bestående av:

– Namn,

– Adress,

– Personnummer

– Kontaktuppgifter: mail, telefon mm

– Registreringsnummer för köpta/sålda/hyrda fordon

 

Inga uppgifter som definieras som “känsliga personuppgifter” samlas hos oss.

 

2. Persondata sparas i form av köp/sälj kontrakt i lämpliga affärssystem (2018 – Verendus för försäljning), arbetsorder/fakturainformation för verkstadsarbeten (2018 – Verendus) eller uthyrningskontrakt (2018 – Isiplan). Kontrakten bearbetas och persondata sparas om i form av listor och databaser.

 

3. Persondata används uteslutande i kommunikation från oss till kund per mail, telefon eller i pappersform, samt i intern statistik. Ingen kunddata säljs eller kommer att säljas.

 

4. För närvarande (2018) köper vi inte in persondata. Allmänt tillgängliga fordonsdata inkl ägaruppgifter kan dock användas indirekt genom standardiserade gränssnitt och system.

 

5. All datahantering sker lokalt, i Sverige och/eller inom EU (affärssystemet Isiplan baseras i Tyskland/Österrike). Säkerhetskopiering av data kan dock ske utanför EU – med hjälp av standardiserade molntjänster (2018 Dropbox).

 

6. All persondata som hanteras lokalt på företaget skyddas av ändamålsbyggda och säkra datasystem.

 

7. Persondata ägs av de registrerade. Alla registrerade kan få del av den samlade informationen om dem, få uppgifter rättade samt – om inte i strid med lagstiftning som t.ex. bokföringslagen – raderade.

 

8. Personalen på Solhem Husbil AB informeras om GDPR regelverket kontinuerligt och utbildas i relevanta rutiner.

 

9. Persondata som används, gås genom regelbundet – minst en gång om året – för att säkerställa kvalitet och relevans.

 

10. Företagets VD – Darek Wolosz är personuppgiftsansvarig.